Yönetmelikler

        

 1. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Şube Ve Temsilcilik Yönetmeliği

 2. Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği

 3. TMMOB Ve Odalar Denetim Yönetmeliği

 4. TMMOB Tüzük, Yönetmelik Ve Yönergelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Yönetmeliği

 5. TMMOB Serbest Mühendislik Ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği

 6. TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği

 7. TMMOB Ödül Verme Ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği

 8. TMMOB Meslek İçi Eğitim Ve Belgelendirme Yönetmeliği

 9. TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu Ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği

 10. TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği

 11. TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği

 12. TMMOB Adına Sekreteryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay Ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği

 13. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği

 14. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Çalışma Komisyonları Yönetmeliği

 15. 42. Dönem (01 Nisan 2012 – 31 Mart 2014) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği

 16. TMMOB Disiplin Yönetmeliği

 17. TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Ve Asgari Ücret-Asgari Çizim Ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği

 18. TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği (mad 01 - 35)

 19. TMMOB Gemi Makinalari İsletme Muhendisleri Odasi Ana Yonetmeligi 2 (mad 36- 77

 20. 26324 SayılıTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

 21. TMMOB SMMM Buro Tescil Belgesi Yonetmeligi