Karar, Yürütme ve Yardımcı Organlar

Karar ve Yürütme Organları :

1. Oda Genel Kurulu

2. Oda Yönetim Kurulu

3. Oda Onur Kurulu

4. Oda Denetleme Kurulu

 

Yardımcı Organlar :

1. Koordinasyon Kurulu

2. Bilimsel Kurul

3. Yayın Kurulu

4. Komisyonlar