2017 BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ
Çarşamba, 25 Ekim 2017
2017 BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

Değerli Üyemiz ;

TC Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.

Kesin kayıt yaptırmak isteyen üyelerimiz ve üye dışındaki kişilerin bilgi@gemimo.org  adresine ön bilgi vermeleri önemle rica olunur.

Açılacak gruplarda kontenjan sınırı bulunmaktadır · Kesin kayıt için TMMOB GEMİMO ofisine gerekli evraklarla gelmek gerekmektedir · Online kayıt yapılmamaktadır ·

Program Önkoşulu

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

Program Süresi

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu genelge gereği, bilirkişilik yapacak kişilerin  «Bilirkişilik Temel Eğitimi» alması şartı mevcuttur. Konu eğitim 24 saat olup, 18 saati teorik, 6 saati pratik eğitim olarak planlanmıştır.

Çeşitli üniversitelerin kadrosunda görev alan ve akademik kariyer sahibi konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimin kapsamı :

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu

Diplomanın aslı ve fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında makbuz karşılığı da  yapılabilir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.

Eğitim üye ve üye dışına açıktır.

Eğitim ücreti üye için : 600.00 TL  -

TMMOB GEMİMO’ya Üye olmayan katılımcılar için: 750.00  TL

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Rıhtım Kadıköy Şb

1025 – 4357272

TR71 0006 4000 0011 0254 3572 72

Eğitim yeri ve Adresi : TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

 Gündüz AYBAY Denizcilik Merkezi ,Albay Faik Sözdener Cd.Caferağa Mah.Damga Sk.9/7 Kat:3 Kadıköy – İstanbul

Eğitim Tarihi:11-12 -18-19 Kasım 2017

Katılım Belgelerinin Dağıtımı

1·) Belgeler, Kadıköy’de bulunan TMMOB GEMİMO  ofisimizde ilgili eğitimin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş gününde katılımcıların bizzat kendilerine imza karşılığı dağıtılacaktır.

2·) Belgelerini kendileri almaya gelemeyecek katılımcıların belgelerini alabilmeleri için noterden üçüncü kişiler adına vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir.

3·) Ancak birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, kardeş ya da çocuk) katılımcının düzenleyeceği vekaletname dilekçesine ekleyeceği nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılımcıların belgelerini alabilir.

Saygılarımızla                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                             

                                                                                         

 

Eğitim Programı ve Takvimi

 

11  Kasım 2017

12 Kasım 2017

18  Kasım 2017

19 Kasım 2017

 

TEORİK EĞİTİM

TEORİK EĞİTİM

TEORİK EĞİTİM

UYGULAMA EĞİTİMİ

09:00-09:50

·                    Giriş

·                    Türk yargı teşkilatı

·                    Yargısal faaliyet içinde yer alan sujeler

·                    Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu

·                    Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

·                    UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

10:00-10:50

·                    Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

·                    Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu

·                    Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

·                    Örnek Olayların Sunulması

11:00-11:50

·                    İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

·                    Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu

·                    Oy ve Görüşün Sunulması

·                    İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

Öğle arası

 

 

 

 

13:00-13:50

·                    Bilirkişinin nitelikleri

·                    Bilirkişiliğe başvuru, sicil ve listeye kayıt

·                    Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

·                    Oy ve Görüşün Sunulması

·                    Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

14:00-14:50

·                    Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri ile etik ilkeler

·                    Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

·                    Oy ve Görüşün Sunulması

·                    Genel Değerlendirme

15:00-15:50

·                    Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri ile etik ilkeler

·                    Bilirkişinin Görevlendirilmesi

·                    Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

·                    Eğitim Değerlendirme Anketi

                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                        Fotoğraf

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KAYIT FORMU

 

Cinsiyeti

Bay □

Bayan □

 

Ad ve Soyadı

T C. Kimlik No

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

Mesleği

 

Kayıtlı Olduğu Meslek Odası

 

Meslek Odası Sicil No

 

Temel Uzmanlık Alanı

 

Alt Uzmanlık Alanı

 

Akademik Unvanı

 

Öğrenim Düzeyi

İlköğretim

Lise

Ön

Lisans

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Mezun Olduğu Okul

 

Mezun Olduğu Bölüm

Mezuniyet Yılı

Diploma No

Yabancı Dil Bilgisi

Orta

İyi

Çok İyi

1)

2)

3)

Posta Adresi

 

Şehir

Posta Kodu

E- Posta

Mobil

Telefon

 

 

Yukarıda ve eklerde şahsıma ait olarak verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında uygulanacak idarî yaptırımlara karşı her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt eder, kaydımın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                       

 

                                                                                                         

                                                                                                                      …./...../.......

                                                                                                                      İmza

                                                                                                                      Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölüm bilirkişilik temel eğitimi düzenleyen kurum veya kuruluş tarafından doldurulacaktır.

Eğitim Dönemi

Katılım Belgesi Düzenleme Tarihi

Katılım Belgesi Numarası

 

 

 

Etiketler: TMMOB GEMİMO BİLİRKİŞİ EĞİTİM DUYURUSU
Yorumlar
Yorum Yazın
İsim:
E-Mail:
Web site / Blog:
Mesajınız:
43 + 9 =