Satış Hizmet Sözleşmesi

(AİDAT ÖDEME SÖZLEŞMESİ)
 
1-  İş bu sözleşme, Cafer Ağa Mah. Damga Sk. İffet Gülhan İş Merkezi No : 9/7 Kadıköy / İstanbul adresinde yerleşik, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ( Bundan sonra GEMIMO olarak adlandırılacaktır. )  ile oda üyeleri ( Bundan sonra ÜYE olarak adlandırılacaktır. ) arasında düzenlenmiş olup, Oda üyelerinin siteye üyelikten doğan, yıllık aidatlarını ödemeleri konularını kapsar.
 
2- ÜYE ‘ye ait tüm bilgiler, yasal zorunluluklar haricinde camia dışında hiçbir kesim ile paylaşılmayacaktır.
 
3- ÜYE ‘nin ödemede kullanacağı kredi kartı bilgileri, SSL sertifikası kapsamında hiç kimse tarafından görülemez ve kimseyle paylaşılamaz.
 
4- ÜYE ‘ler ödedikleri aidatın iptal ve iadesini talep edemezler.
 
5- Anlaşmaların çözümünde GEMIMO ‘nun banka ve muhasebe kayıtları geçerlidir.
 
6- Ödemelere ait tahsilat makbuzları bizzat Oda ‘dan alınabileceği gibi, bu olmadığı taktirde UYE lerin adreslerine gönderilecektir.
 
7- ÜYE siteye kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar ve kişisel bilgilerini değiştirebilir.
 
8- ÜYE ‘nin şifresi kendisine özel olup, başkası ile paylaşmaması gereklidir.
 
9- İş bu sözleşme maddelerini okudum ve onaylıyorum.