Gemiadamları Yönt.DeğişiklikYapılmasına Dair Ynt.Tsl
Çarşamba, 21 Haziran 2017
Gemiadamları Yönt.DeğişiklikYapılmasına Dair Ynt.Tsl

Sayın Üyemiz

Yönetmelik taslağına ekli linkten ulaşabilirsiniz ;

 https://drive.google.com/file/d/0BwVDhRMJk-hgc1hmeXFyTmFHMmM/view?usp=sharing 

 

İlgi    :    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 25032954-641.03.01 -E.48422 Sayı ve 08.06.2017 tarihli yazısı

 

İlgi yazı ile kurumumuza sorulan “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında paydaşlarımızın ve üyelerimizin ortak görüşlerinin oluşturulabilmesi amacıyla ekte bulunan taslağı inceleyerek oluşturduğunuz görüşlerinizi

03 Temmuz 2017 tarihine kadar bilgi@gemimo.org adresimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

Seda TURHAN

TMMOB GEMİMO Genel Sekreteri

 

Son Görüş Bildirim Tarihi      : 03 Temmuz 2017

 

Görüş Bildiren Kurumun Adı    : …………………………………………………………………….

 

Görüş Bildirim Tarihi                   : …………………………………………………………………….…

 

Kurum Adına Görüş Bildiren     : …………………………………………………………………….…

 

Telefon (Mobil)                            : …………………………………………………………………….……

 

E-Posta                                       : …………………………………………………………………….………

 

Görüş Bildirilecek Madde Taslak Metni

Görüş ve Değerlendirmeniz

Önerilen Taslak Metni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: GEMİADAMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI HK
Yorumlar
Yorum Yazın
İsim:
E-Mail:
Web site / Blog:
Mesajınız:
16 + 21 =